Asigurarea Calității

Principiul de baza a sistemului de management al calităţii grupului Karsai este de a dezvălui nevoile reale și ascunse a clienților și maxima satisfacere a acestora. Atingerea acestor obiective se realizează prin funcționarea eficientă a sistemului de management al calității ISO 9001: 2015.

Managementul calității cuprinde toate activitățile grupului Karsai, înbunătățirea continuă a calității fiind obligația managementului, în realizarea cărora îi interesează pe întregul personal, în conștiință de calitate și responsabilitate.

Procedurile de calitate sunt strict reglementate, dar care se pot adapta schimbărilor condițiilor externe.

Pe baza standardului ISO:9001 sunt construite cerințele suplimentare cum ar fi buna practică de fabricație și cerințele de reglementare relevante.